Văn án

“Hạ sư đệ, đây là Thiếu Lâm, không được phép ôm ôm ấp ấp.”

“Áck.” … Ôm chặt.

***

“Thượng sư đệ, đây là Thiếu Lâm, không được phép nam nữ một phòng.”

“Ân.” … Tay cầm tay, đóng cửa ngủ.

***

“Lôi thiếu chủ, đây là Thiếu Lâm, xin chớ sát sinh.”

“Lần sau đi.”

***
“Hoa sư đệ, đây là Thiếu Lâm, chớ hạ độc hại người.”

“Vậy sao được?! Độc dược cũng có thời hạn sử dụng a!”

***
Nhiều người muốn biết “Tài tử giai nhân” hấp dẫn mê người đến mức nào.

Lại mà xem —— Hà gia thai đôi long phượng, ma giáo Thiếu chủ, độc phái Chưởng Môn có đủ tất cả những điều quái dị, không kiêng kỵ mà quấy rối Thiếu Lâm.