Phù. cuối cùng thì em rynario cũng làm xong ebook.

đây là quà cho mọi người trước khi ta tiếp tục quy sơn ở ẩn 😀

hẹn gặp mọi người sau nhé :-*

Ebook

pdf