Hotspot Shield tạo ra một mạng riêng ảo (VPN) giữa máy tính của bạn và AnchorFree Internet gateway.

Hotspot Shield là một sản phẩm thương mại (miễn phí) được tạo ra để cho phép người dùng Internet truy cập Internet thông qua một máy chủ trung gian (được quản lý bởi người chủ của Hotspot Shield), do đó, cho phép họ tránh được các cơ chế lọc nội dung (cho nên, tránh được các kiểm duyệt), để đảm bảo an ninh cho thông tin trực tuyến giữa máy tính của người dùng và các máy chủ Hotspot Shield, và để đảm bảo tính ẩn danh của truy cập tới tài nguyên Internet.

Hotspot Shield được phát triển và được sở hữu bởi AnchorFree.
AnchorFree được sáng lập vào đầu năm 2005 bởi những nhà doanh nghiệp của Thung lũng Silicon, những người muốn người dùng có thể kiểm soát dữ liệu online của riêng mình, cùng tính riêng tư của mình trên Internet.
Các máy chủ của AnchorFree trải rộng trên thế giới để phục vụ tốt nhất những khách hàng của mình tại 175 quốc gia.

Hệ điều hành:
Windows 7
Windows XP
Windows 2000
Windows Vista
Mac OS X (10.5 Leopard)
Mac OS X (10.6 Snow Leopard)
Mac OS X (10.7 Lion)

link down Hotspot Shield

hoặc

đây