tình hình là rất tình hình thưa các độc giả.

nhà mình vừa bị đạo tặc hỏi thăm, và mấy chú heo X đã theo gió bay đi.

hiện giờ mình vô cùng buồn bực ~ing.

mà mình chỉ làm truyện được những lúc vui thôi. thế nên sắp tới truyện đã chậm này còn chậm hơn.

cúi mong mọi người thông cảm.

mọi người cú nguyền rủa thì nguyền rủa kẻ trộm heo nhà ta nhé.

ta đi vẽ vòng tròn tự kỉ đây

5555555555555555555555555555…