Thần Nông (Scorpio – Hổ Cáp, Bọ Cạp, 23/10 – 21/11)

Đàn ông Thần Nông: [p1] [p2] [p3]

ĐÀN ÔNG THẦN NÔNG – PHỤ NỮ XỬ NỮ: [p1] [p2]

Khi một Thần Nông muốn xéo khỏi đời bạn