link

bật cái đấy lên

rồi ẩn nó xuống

rồi tìm nó trên chỗ task bar

click đúp vào

là nó tự vào fb

với điều kiện bạn dùng opera

nếu hiện lên bảng thông báo gì đó

ấn vào approve ý

rồi f5 vài lần là được.

chúc mọi người thanh công như mình 😀