một chút yên ắng và chút suy tư

gió theo mây kẽ lùa qua mái tóc

đứng ngẩn ngơ nhìn lá rơi lác đác

ngỡ ra rằng thu đã đến rồi sao?!

tôi yêu mùa thu… mùa của ấm áp… và … tuyệt vọng…