cuối cùng thì cũng đã gặp nhau. biết nói thế nào nhỉ? Híc. vẫn như ngày xưa thôi. hi hi.

Cũng không biết tình cảm của mình dành cho người ta như thế nào?

Híc.

thực sự không biết a!

rốt cuộc thì yêu hay không yêu?

Mình cũng không biết!

vẫn mong ngóng khi hẹn gặp.

vẫn sợ. 😛

vẫn ngượng ngùng khi nói truyện. :->

vẫn không dám nhìn vào mắt người ta 😀

vẫn không dám nhớ nhung 😦

vẫn…

vẫn…

vẫn…

và vẫn…

hì!

vẫn như ngày xưa!

Ài. Không thể xác định được tình cảm của mình.

Khó quá đi.

Hu hu.

Nghĩ không ra.

………………………

Không nghĩ nữa.

nếu đọc được bài này thì thông cảm cho Ly nhá 😀 Ly thực sự nghĩ không ra mà. Hì